Sóng Elliott: Update SP500 sau khi chạm vào 2,300

Tuần trước, khi SP500 vẫn còn giao dịch ở mức giá 2,281, bản báo cáo US STOCK INSIGHT_25.1.2017 đã dự báo chỉ số SP500 có thể chạm mức 2,300. Điều này đã diễn ra vào ngày 27.1.2017.

Hình ảnh dự báo trong US STOCK INSIGHT_25.1.2017. (đồ thị H1)

Và thực tế diễn ra sau đó. Mô hình sóng Elliott cho thấy khả năng sóng v (màu vàng) có thể đã xuất hiện tại 2,300 và giá có thể bị thoái lùi trên đồ thị H1.

Tôi cho rằng, chỉ số SP500 có thể thoái lùi trên đồ thị H1 theo mô hình đếm sóng trên đồ thị giờ nhưng trên đồ thị ngày, chỉ số SP500 đang xác nhận xu hướng tăng giá từ những chỉ báo. Nhà đầu tư có thể tham khảo cuốn sách “TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG” để nhận thấy MA5 ngày không cắt xuống MA20 ngày, RSI>50, MACD và Stochastic Osciilator cùng cho tín hiệu mua đã xác nhận xu hướng tăng giá đang diễn ra. Liệu rằng SP500 có thể chạm đến các mức cao như 2,370 hay không? Trader có thể xem chi tiết trong báo cáo US STOCK INSIGHT 27.1.2017 (dự báo cho tuần bắt đầu ngày 30.1.2017).

 

 

Trả lời