[Nhật ký giao dịch USD/JPY] Position Trader chốt lãi lệnh mua

Vào ngày 9.2.2017, tôi đã khuyến nghị mua USD/JPY trong bài viết: “[USD/JPY] CƠ HỘI MUA TRƯỚC KHI TRUMP CHƠI GOLF VỚI SHINZO ABE VÀO NGÀY NGUYỆT THỰC NỬA TỐI“. Ngày 10.2.2017, tôi khuyến nghị các Day Trader chốt lãi ở 113.5. Các Position có thể chốt lãi theo và để lại 1/2 vị thế để chốt lãi tại vùng 115. Xem Currency Insight 10.2.2017

Tại thời điểm tôi đang cập nhật, USD/JPY đang ở 113.5 và đụng phải cạnh trên của mẫu hình chiếc nêm hướng xuống. Mức giá này tương ứng với đỉnh sóng ii. Đối với một Day Trader, thường sử dụng H1 và H4 để trading, có thể take profit ngắn hạn ở mức giá này. Tạm lãi 169 pip.

Tuy nhiên, đối với một Position Trader, mục tiêu giá tôi đề nghị là vùng 114.5-114.9, tương ứng với MA50 ngày và MA200 trên đồ thị H4. Đồ thị H4 cho thấy vùng MA200 là đường support trước đó bị phá thủng, nên khi giá tăng trở lại sẽ trở thành điểm kháng cự. Các Position Trader có thể chốt lãi 1⁄2 vị thế đang nắm giữ theo Day Trader và số còn lại nên chờ ở vùng giá 114.5-114.9.

Hình ảnh dự báo USD/JPY vào đáy ngày 9.2.2017, tại giá 112.3

Ngày 16.2.2017, USD/JPY chạm vào ngưỡng kháng cự 115 và bắt đầu quay đầu giảm nhẹ. Giá đã chạm vào vùng kháng cự bởi sóng b trước đó. Lý thuyết sóng Elliottt cho thấy đây là vùng kháng cự. Các Position có thể chốt lãi.

Đã chạm kháng cự 115, chốt lãi lệnh mua tại đây

http://www.elibook.vn/2017/02/09/usdjpy-co-hoi-mua-truoc-khi-trump-choi-golf-voi-shinzo-abe-vao-ngay-nguyet-thuc-nua-toi/

Trả lời