[Nhật ký giao dịch USD/JPY] Sau bán chốt lãi…là Mua!

* Nhà đầu tư vui lòng tham khảo chi tiết trong báo cáo CURRENCY INSIGHT 20.2.2017( EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)

http://www.elibook.vn/2017/02/10/song-elliott-position-trader-chot-lai-usdjpy/

 

Khuyến nghị chốt lãi sau khi chạm vào mức kháng cự 115.

Sau khi bán chốt lãi tại mức giá 115, USD/JPY giảm về mức 112.6, là mức hỗ trợ tạo bởi hàng loạt đáy trong tháng 1.2017, đồng thời là đường viền cổ của mô hình hai đáy. Sóng a trong sóng (ii) đã thoái lùi hơn 61.8% so với sóng (i). Khả năng nhà đầu tư có thể mua với sóng phục hồi b.

Hỗ trợ mạnh tại 112.6. Khuyến nghị mua

 

Trả lời