Sử dụng hiện tượng Dellphic để tìm kiếm cơ hội mua cổ phiếu tăng giá mạnh: một ví dụ từ bạn đọc Nguyễn Dương cho cổ phiếu SCR

Hiện tượng Dellphic là một trong những kỹ thuật phối hợp các đường trung bình di động được tôi thường xuyên sử dụng và đề cập đến trong cuốn sách “Tìm Kiếm Lợi Nhuận Từ Chiến Lược Theo Sau Xu Hướng“. Điều làm tôi thích thú là bạn đọc đã ứng dụng những kiến thức mà tôi truyền đạt để tìm kiếm lợi nhuận từ đợt sóng tăng mạnh của cổ phiếu SCR. Bạn đọc Nguyễn Dương đã gửi cho tôi trang blog cá nhân nói rằng anh ấy đã mua SCR khi cổ phiếu này ở mức giá 8,600 khi phát hiện mẫu hình Dellphic Buy (xem  nguồn). Chỉ 10 phiên giao dịch sau đó, SCR đã chạm mức giá 13,000, tăng 50%.

Hiện tượng Dellphic được nghiên cứu bởi Scott Lowry trong quyển sách “Ma thuật của đường trung bình di động – The Magic of Moving Averages” dựa vào 3 đường MA (4, 18, 42)  khi gioa dịch trên thị trường hàng hóa. Tôi đã nghiên cứu phương pháp này dựa trên quan điểm của chu kỳ và chiêm tinh học để sử dụng bộ số ưa thích của các đường trung bình di động là MA (5,20,50). Tôi lưu ý rằng, đặc điểm của chu kỳ là động (Dynamic) chứ không phải là tĩnh (static) nên các đường trung bình di động không nên được cố định mà nên được sử dụng linh hoạt theo từng trường hợp. Tuy nhiên, tôi chủ yếu sử dụng bộ số MA (5,20, 50) và hạn chế tinh chỉnh.

  • MA 5: đường trung bình di động 5 ngày – đặc trưng cho xu hướng ngắn hạn (màu Green)
  • MA 20: đường trung bình di động 20 ngày – đặc trưng cho xu hướng trung hạn (màu Red)
  • MA 50: đường trung bình di động 50 ngày – đặc trưng cho xu hướng dài hạn (Màu Blue)

Để xác định hiện tượng Delphic Buy, tức hiện tượng tăng giá mạnh của giá cổ phiếu,  chúng ta quan sát các bước sau:

  • Đầu tiên, MA20 ngày cắt lên MA50 ngày . Trước đó, chúng ta thường có hiện tượng MA 5 ngày cắt lên MA 20 ngày và cả MA50 ngày.
  • MA 5 ngày cắt xuống MA 20. Tốt nhất là không nên cắt xuống MA 50 ngày.
  • MA 5 ngày sau đó cắt lên trên MA20 ngày một lần nữa. Đây chính là hiện tượng Dellphic.

Lúc này hiện tượng Delphic tăng chính thức xác nhận và báo hiệu một chu kỳ tăng giá mạnh của mã chứng khoán. Sau đây là hình ảnh mà bạn Nguyễn Dương đã mua khi SCR ở mức gí 8,600.

đường trung bình động Chỉ 10 phiên giao dịch sau đó, cổ phiếu SCR đã tăng chạm đến mức 13,000. 

Ngoài ra, anh chị có thể phát hiện ra hiện tượng Dellphic Buy ở một loạt cổ phiếu khác như BHS, một cổ phiếu khác của gia tộc Đăng Thành. Gần như BHS xuất hiện hiên tượng Dellphic Buy trước và tăng trước thì đến lượt SCR tăng giá. Bạn Phạm Hoàng Chiến, một học viên và cũng là bạn đọc của cuốn sách “Tìm Kiếm Lợi Nhuận Từ Chiến Lược Theo Sau Xu Hướng” đã phát hiện ra điều này..

Trả lời