Bảng Anh “sập” hơn 250 pip sau khi điều tra Poll

Bảng Anh rớt hơn 250 pip sau khi điều tra Poll cho thấy khả năng Đảng Bảo Thủ  của Thủ Tướng Theresa May không chiếm được đa số ghế trong Quốc Hội. Theo kết qua điều tra thăm dò kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Tories (Đảng Bảo Thủ) chiếm được 314 trong tổng số 650 ghế, Đảng Lao Động có được 266 ghế  và Đảng SNP có được 34 ghế. Như vậy, không có đảng nào chiếm được 326 ghế để chiếm đa số trong Quốc Hội. Cable (cặp GBP/USD) lập tức rớt mạnh 1.7% sau khi kết quả được công bố. 

Diễn biến này đang nằm trong kịch bản mà VFA dự báo dựa trên góc nhìn chiêm tinh tài chính và chu kỳ.

Tổng tuyển cử 8.6.2017 sẽ khiến đồng Bảng Anh rớt giá?

Đồ thị cập nhật mới về chu kỳ của Cable. Khả năng có mức hỗ trợ mạnh tại 1.2580-1.26. . Nếu thủng cả mức hỗ trợ này, kịch bản tăng giá dài hạn của đồng Bảng Anh sẽ biến mất.

Ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính 29.5.2017 +/-3 ngày giao dịch được tính dựa trên nghiên cứu tại cuốn sách” ẢNH HƯỞNG HIỆN TƯỢNG ĐỊA TÂM ĐẾN TTCK VIỆT NAM:.

Trả lời