PTL: Mẫu hình “Cup and Handle” và Dellphic Buy

“Cup and handle” (Cốc và tay cầm) là một trong những mẫu hình trứ danh của O’Neil và Dan Zanger, những trader khét tiếng biến vài chục nghìn USD thành hàng chục triệu USD. Có thể nói rằng, mẫu hình “Cốc và Tay Cầm” là một trong những mẫu hình rất đáng tin cậy và tôi luôn dành sự chú ý đến mẫu hình này.

PTL đã xuất hiện mẫu hình Cốc và Tay cầm. Giá sau khi test lại đường viền của phần tay cầm đã bật trở lên cùng với sự xuất hiện của mẫu hình Dellphic Buy, cũng là một trong những mẫu hình nổi tiếng mà VFA sử dụng trong cuốn sách “TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG“.

Mô hình cốc và tay cầm của PTL khá tin cậy vì nó nằm trên MA200 ngày và trật tự các đường MA đang ủng hộ cho xu hướng tăng (MA 20 >MA50>MA120> MA200 ngày).

PPI: Mô hình Dellphic Buy và mẫu hình đáy vòng cung kinh điển

Tháng 7: Thị trường sẽ tiếp tục tăng nóng!!!

Trả lời