FCM: Mẫu hình triệu đô “Cup and handle” và hiện tượng Dellphic Buy

Ngày 21.7.2017, Báo cáo tài chính quý 2.2017 của FCM cho thấy kết quả kinh doanh đột biến với khoản lãi sau thuế 18 tỷ đồng. Như vậy, tổng 2 quý đã lãi 23 tỷ đồng, gần bằng với kế hoạch cả năm là 28 tỷ USD. Thông tin này khiến FCM tăng vọt với dư mua trần gần 1 triệu cổ phiếu sau khi kết quả kinh doanh được công bố. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp.

Một lần nữa, chúng ta chứng kiến sự kết hợp của mẫu hình triệu đô: “Cup and hanle” và Hiện tượng Dellphic Buy. Đây là công thức được tôi áp dụng thành công cho SPI, cổ phiếu đang tăng giá gần 50% sau khi có hiện tượng Dellphic Buy. Trader có thể tham khảo các kỹ thuật giao dịch này trong cuốn sách: “TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG”

SPI: Mẫu hình triệu đô “Cup & Handle”, Dellphic Buy, Cá Sấu săn mồi

Trả lời