EUR/USD: báo cáo COT và mô hình sóng Elliott cho thấy sự điều chỉnh lớn đang diễn ra

Sau khi thiết lập mức đỉnh cao 1.1913 (sát ngưỡng tâm lý 1.2) vào ngày 2.8.2017, EUR/USD  đang trong quá trình điều chỉnh của sóng 4 của mô hình sóng Elliott. Báo cáo COT cho thấy sự đầu cơ vào đồng Euro diễn ra quá mức và cần có sự điều chỉnh trong thời gian tới. Mô … Đọc tiếp EUR/USD: báo cáo COT và mô hình sóng Elliott cho thấy sự điều chỉnh lớn đang diễn ra