EUR/USD và mô hình hai đỉnh.

* Bài viết nhằm mục đích thực hành minh họa giao dịch các chiến lược tại cuốn sách “Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống- The New Trading For A Living” của Alexander Elder (mua tại đây)Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tổn thất do quan điểm của người viết. Trader nên cân nhắc sử dụng.

Một cập nhật nhanh về mô hình hai đỉnh của EUR/USD. Giá đã hoàn thành xong hiện tượng kéo ngược (pullback). Kinh nghiệm của tôi là nên lấy mục tiêu giá bằng 2 lần chiều cao mẫu hình hai đỉnh vì nó đang chạy theo sóng -iii. 

Nên cân nhắc chốt lãi ít nhất khi RSI vào dưới 30.

Sell EUR/USD theo chiến lược bán tại vùng giá trị của Elder

–Update cùng ngày

Cuối tuần nghỉ lễ đi chơi 20/10. Cuộc sống có nhiều thứ để vui, không nên phá hỏng cảm xúc vì hoạt động giao dịch.

Thấy giá bị kẹt bởi MA120 và MA50 trên H1.. Chốt hết chờ ngày ra tin bầu cử Nhật Bản


[update ngày 23.10.2017] EUR/USD đã giảm xong mục tiêu giá giảm

Xem tiếp giao dịch cho EUR/USD tại đây

Đảng của ông Abe chiến thắng trong bầu cử Quốc Hội: Cẩn thận mua tin đồn, bán tin thật

Trả lời