Vàng: Có mỗi cái chiêu “Điểm phá vỡ giả kết hợp phân kỳ dương” của ông Elder mà xài hoài

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách “The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây) của tác giả Alexander Elder. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách nhiệm về thành quả giao dịch của mình và người viết không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bất cứ tổn thất liên quan đến quan điểm của người viết.

Có mỗi cái chiêu “điểm phá vỡ giả hướng xuống kết hợp phân kỳ dương” của ông Alexander Elder ở trang 316 sách “The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống” mà xài đi xài lại hoài luôn. Ăn tiền đều đều.

Nhưng lần này lưu ý có xuất hiện mẫu hình chiếc nêm hướng xuống. Kỳ vọng Break ra khỏi mẫu hình chiếc nêm để tăng giá.

Xem lần bắt đáy trước của vàng tại đây 

Bắt đáy vàng bằng chiêm tinh học và chiến lược giao dịch của ALexander Elder


[Update sáng ngày tiếp theo] Sáng ngủ dậy thấy máy tính tự động thực hiện chốt lãi khi giá chạm vào MA120 trên H1. Lãi được 4 USD/oz.

Trả lời