Mua vàng theo chiến lược đa khung thời gian và hệ thống đẩy của Alexander Elder

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây)“ của tác giả Alexander Elder. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách nhiệm về thành quả giao dịch của mình và người viết không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bất cứ tổn thất liên quan đến quan điểm của người viết.

Trên biểu đồ H4, 

+ MA20 đang dốc lên

+ MACD Histogram tăng.

==> Hệ thống đẩy (Impluse System) của Alexander Elder có màu Green (được phép mua cho khung thời gian nhỏ hơn)

+ RS đang nằm trên 50 điểm

+ Giá đã break out ra khỏi kênh giảm giá song song.

Trên đồ thị H1

+ Có momentum khi vượt lên trên MA200.

+ Có hiện  tượng Bouce kh MA5 nảy lên MA20.

+ Stochastic Oscillator cho Buy

+ RSI trên 50 điểm.

==> Hệ thống đa khung thời gian (triple screen system) của Alexander Elder cho phép mua vào trên khung thời gian H1.


[Update sau 2 tiếng] Chốt lãi 4.47 USD/oz khi chạm vào đường trendline kháng cự mà MA120 trên khung thời gian H4.

Trả lời