Canh Buy EUR/USD trước bài nói chuyện của Draghi

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách “The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây)“ của tác giả Alexander Elder. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách nhiệm về thành quả giao dịch của mình và người viết không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bất cứ tổn thất liên quan đến quan điểm của người viết.

Trên đồ thị H1

+ Khả năng hình thành đáy sóng iv bởi phân kỳ dương giữa giá và MACD Histogram.

+ Đặt lệnh chờ mua tại MA5 cắt lên MA20.

Tín hiệu mua trên H1 được lọc dựa trên phân kỳ dương giữa giá và MACD Histogram, là công cụ giao dịch ưa thích của Alexander Elder trong cuốn sách “Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống”

Ngày mai vào lúc 3h30 sẽ có bài phát biểu của Draghi.

Liệu phân kỳ MACD Histogram có phải là tín hiệu mạnh nhất trong phân tích kỹ thuật?

Trả lời