Vì sao Bitcoin tăng dựng đứng hơn 18%, phân tích sóng Elliott sẽ trả lời cho bạn lý do

Đây là bài phân tích sóng Elliott về Bitcoin mà tôi follow. Nó quá chuẩn nên tôi share cho bạn đọc và các học viên của khóa học Trend Trader về đêm sóng Elliott.

Trả lời