Dầu 70, 72, 74, và thậm chí là 80 USD/thùng!

Trong bài viết đầu năm 2018, chúng tôi đã dự báo giá dầu có thể chạm mức 70-80 USD/thùng (Xem bài Kinh Tế Thế Giới 2018). Hiện tại giá dầu đang ở mức 68 USD và chúng tôi nhìn thấy triển vọng vượt mức 70 USD rất sáng dưới góc nhìn sóng ELliott.

Trả lời