AUD/NZD: Mua theo chiến lược: “Đuôi chuột túi Kangaroo kết hợp với phân kỳ dương” của Alexander Elder

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách “The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây)“ của tác giả Alexander Elder. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách nhiệm về thành quả giao dịch của mình và người viết không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bất cứ tổn thất liên quan đến quan điểm của người viết.

Trên đồ thị H4, chiến lược “điểm phá vỡ hướng xuống kết hợp với phân kỳ dương” của Alexander Elder đã xuất hiện (được đề cập ở trang 316). Theo đó, giá tưởng chừng như phá vỡ đáy sóng a nhưng sau đó lại xuất hiện đuôi chuột túi Kangaroo và bật tăng trở lại. 

Ngoài ra, RSI >50 và Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua. Giá đã nằm trên MA20 của đồ thị H4.

Trên đồ thị H1, điểm mua được lựa chọn là khi giá vượt qua điểm phá vỡ Break to buy. Theo phân tich sóng Elliott, sóng (iv) có dạng Zigzag và điểm là khi giá vượt qua đỉnh sóng bốn của sóng c trong sóng zigzag (cao hơn đáy sóng a). Thị trường đang kỳ vọng đi vào sóng tăng (v).

Quản trị rủi ro. Tỷ trọng giải ngân với R= 1% Equity. Buy @ 1.0707. Stoploss đặt ngay 1/2 chiều dài đuôi chuột túi là 1.0676. Limit 1.0825. Tỷ số Risk-Reward là 4:1

Trả lời