Chờ cú giảm cuối để canh mua vàng

Vàng đang có cấu trúc sóng phẳng (Flat) tại sóng điều chỉnh (B). Hiện đã có hai sóng A-B có cấu trúc 3 sóng nhỏ bên trong. Sóng C thường có cấu trúc 5 sóng từ (i) đến (v). Đồ thị bên dưới cho thấy Vàng đã hoàn tất bốn sóng từ (i) đến (v). Khả năng vàng sẽ còn giảm trở lại theo sóng (v). Nhưng đây là sóng giảm cuối cùng. Sau đó, sẽ có đợt tăng mạnh theo sóng (C) (giá vàng có thể trở lại mức 1,400 USD/oz).

Tôi ưa thích gold sẽ trở lại đáy 1305 để hoàn tất sóng phẳng (B). Hình bên dưới cho thấy có mẫu hình điều hòa AB=CD bullish với D tại 1,305. Tất nhiên, Gold vẫn có thể bị lấn sâu xuống 1,280 nhưng để xu hướng tăng trở lại, nó phải nhanh chóng đóng cửa trên 1,305.

Trả lời