[George Horvat] Đừng ngạc nhiên nếu Bitcoin có thể rơi nhanh trở lại

Theo nhà phân tích són George Horvat, Bitcoin đang diễn ra sóng (B) trong sóng hiệu chỉnh 4 (vòng tròn) dạng bất bình thường (expanded correction) hoặc sóng phẳng liên tục (running flat). Trong sóng (B) có ba sóng a-b-c. Sóng c hiện đã gần hoàn tất 5 sóng nhỏ bên trong. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu Bitcoin sẽ rơi nhanh trở lại. Độ dốc của sóng (C) sẽ giống như độ dốc của sóng (A).

Tất nhiên, nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng tâm lý 10,000 USD, kịch bản đếm sóng thay thế được sử dụng, đó là sóng(4 (vòng tròn) đã kết thúc tại điểm đánh dấu sóng (A) và thị trường sẽ đi vào sóng tăng 5 (vòng tròn).

e

Nguồn: Fxstreet

Vụ Nổ Lớn Bitcoin: Tiền tệ thay thế sẽ thay đổi thế giới như thế nào

Trả lời