Sử dụng Nguyên Lý Sóng Elliott để đặt Lệnh Dừng Lỗ

SÁCH HAY: HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT

Bài viết sau đây được trích từ những chia sẻ của nhà giao dịch sóng Elliott- Ông Jefferey Kennedy, Trưởng Bộ Phận Phân Tích Hàng Hóa của EWI (Elliott Wave International), Trưởng Bộ Phận Tài Nguyên Giáo Dục và đồng tác giả cuốn sách “HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT (VISUAL GUIDE TO ELLIOTT WAVE TRADING).

Sau nhiêu năm làm việc với Nguyên Lý Sóng Elliott, tôi đã rút ra được các quy tắc đặt lệnh dừng lỗ và lệnh dừng lỗ động (trailing stop) dựa trên 3 quy tắc cơ bản của sóng Elliott. Ưu điểm là của Nguyên Lý Sóng Elliott là cung cấp các điểm đặt lệnh dừng lỗ rất rõ ràng và chính xác.

  1. Sóng 2 không bao giờ được phép thoái lùi vượt quá 100% sóng 1.
  2. Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong các sóng đẩy.
  3. Sóng 4 không được phép vi phạm vào vùng giá của sóng 1.

Hãy bắt đầu bằng quy tắc số 1: Sóng 2 không được phép thoái lùi nhiều hơn 100% sóng 1. Trong hình dưới, chúng ta có 5 sóng tăng (ký hiệu là (1)) được theo sau bởi 3 sóng giảm (ký hiệu là sóng (2)). Thông thường, sóng (2) sẽ thoái lùi khoảng 61.8% so với sóng (1). Nếu bạn phát hiện tín hiệu mua tại đây (xem chi tiết về tín hiệu mua cho mẫu hình sóng hiệu chỉnh zigzag tại cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”), lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ngay dưới sóng (1). 

Chúng ta tiếp tục với Quy Tắc Số 2: Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất trong các sóng đẩy 1, 3 và 5. Thông thường, trên thị trường cổ phiếu sóng 3 là sóng mở rộng. Trong tình huống xuất hiện sóng chéo (Diagonal), quy tắc này đem lại điểm đặt lệnh dừng lỗ rất rõ ràng. Trong sóng chéo, chiều dài sóng (1) thường lớn hơn sóng (3), sóng (3) lớn hơn sóng (5). Do đó, lệnh dừng lỗ khi có tín hiệu bán theo sóng chéo là tại điểm mà sóng (5) dài hơn sóng (3). (xem tín hiệu bán theo sóng chéo tại cuốn sách “HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT”).

Quy tắc đếm sóng số 3 nói rằng sóng bốn không được đè vào vùng giá của sóng một. Sóng bốn thường thoái lùi theo tỷ lệ Fibonacci 38.2% so với sóng ba. Nếu bạn tìm ra tín hiệu mua tại sóng bốn, điểm đặt lệnh dừng lỗ sẽ ngay dưới đỉnh sóng một. Xem hình dưới.

Việc đặt lệnh dừng lỗ rõ ràng là một lợi thế đối với một nhà giao dịch vì bạn biết được chắc chắn khi nào bạn sẽ sai lầm. Trong giao dịch, biết được khi nào bạn sai còn quan trọng hơn cả biết khi nào bạn đúng. Nhà đầu cơ vĩ đại George Soros nói: “Tôi giàu có vì tôi biết khi nào mình sai… Tôi tồn tại được nhờ nhận ra các sai lầm của mình.

[Tải miễn phí] Những cuốn sách hay nhất về sóng Elliott

Trả lời