Bão lửa sắp về: Tôi nhìn thấy mẫu hình sóng tam giác trên chỉ số SP500, kênh giá song song trên Nasdaq

Ở góc nhìn cận cạnh, tôi nhìn thấy mẫu hình sóng tam giác hình thành ở sóng (ii). Nếu giá phá vỡ đáy sóng d, đó điểm bán. Xem chi tiết tại Chương 3 sách “HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT”. Nên nhớ, SP500 đang có mẫu hình sóng chéo. Xem ở Chương 5 sách “Hướng dẫn sóng Elliott”

Trên chỉ số Nasdaq, mẫu hình kênh giá song song cũng được nhìn thấy. Theo Jeffrey Kennedy, đây là một trong các mẫu hình đáng tin cậy để giao dịch. Xem phần Video hướng dẫn của Chương 2.

Sóng chéo xuất hiện, chỉ số SP500 sắp chìm trong bão lửa

 

One thought on “Bão lửa sắp về: Tôi nhìn thấy mẫu hình sóng tam giác trên chỉ số SP500, kênh giá song song trên Nasdaq

Trả lời