Bitcoin, sóng giảm đã kết thúc?

Mô hình đếm sóng Elliott cho Bitcoin. Sóng hiệu chỉnh đôi (W)-(X)-(Y) của sóng 4 (vòng tròn) diễn ra trong 211 thanh giá, giống như ở sóng 2 (vòng tròn). Liệu chu kỳ tăng giá của Bitcoin có quay trở lại.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 1.2018, Bitcoin phá vỡ đường xu hướng giảm giá.

 

Trả lời