Đồng Nhân Dân Tệ hiện nay còn phá giá mạnh hơn cả mùa hè năm 2015

Đồng Nhân Dân Tệ Hải Ngoại (Offshore Yuan- viết tắt là CNH) hiện nay đã thiết lập đáy 12 tháng, giảm gần 9% kể từ đỉnh tháng 3 và đang đối diện với mức giảm khoảng 30% khi được chuẩn hóa theo năm. Vào năm 2015, mức độ giảm giá được chuẩn hóa theo năm của đồng CNH là 23%. Như vậy, đồng nhân dân tệ hiện nay còn phá giá mạnh hơn cả năm 2015.

Cặp tỷ giá USD/CNH có mối quan hệ chặt chẽ với SP500. Nhưng trong năm 2018 đang có một sự phân kỳ. Tôi đang tự hỏi liệu khả năng chỉ số SP500 còn được bóp méo đến đâu khi CNY đang rơi mạnh.

Nguồn: Zerohedge

 

Trả lời