[VIC] Quan sát kịch bản cốc-tay cầm

*Khuyến cáo: Bài viết thể hiện quan điểm của viết cho mục tiêu minh họa các chiến lược giao dịch tại cuốn sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống” và “Tư Duy và Giao Dịch Như Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán“. Người viết không chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan đến việc sử dụng đến quan điểm của người viết.

Trên đô thị của VIC, tôi đang nghi ngờ kịch bản cốc-tay cầm có thể xuất hiện. Đây là mẫu hình được phù thủy Mark Minervini rất tin tưởng. Vì vậy, tôi đề nghị các bạn theo dõi tín hiệu mua khi VIC vượt 114.

Cảnh báo: Mô hình cốc tay cầm của VIC không phải là mạnh hay chuẩn lý thuyết. Phần tay cầm dưới MA50 ngày và tỏ ra khá lỏng. O’Neil đề nghị các mẫu hình có tay cầm nên trên MA50 ngày và chặt. Mọi việc sẽ trở nên tốt hơn nếu như đoạn mà tôi vẽ Handle phía dưới không phải là handle mà thuộc về phần Cup và VIC sẽ xây lại một handle khác chặt chẽ hơn. 

Ngược lại, khi VIC tiếp tục giảm dưới đường MA 120 ngày, đó là tín hiệu cho thấy VIC còn giảm sâu hơn nữa.

Trả lời