Bí quyết giao dịch Pin bar đuôi dài của Nial Fuller: đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để đi theo trend

Nial Fuller là một trader chuyên nghiệp, chuyên giao dịch theo hành động giá (Price action trading). Theo tiết lộ của Nial Fuller, Pin Bar là một trong những công cụ giao dịch chính của ông. Pin Bar đuôi dài hay cái đuôi con chuột túi Kangaroo. Nail Fuller sử dụng mẫu hình Pin Bar … Đọc tiếp Bí quyết giao dịch Pin bar đuôi dài của Nial Fuller: đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để đi theo trend