Bắt đỉnh và đáy bằng Bollinger Band

  1. Giao dịch với mẫu hình hai đáy “W”

Đặc điểm của Bollinger Band khi giao dịch với mẫu hình hai đáy như sau.

  • Cú giảm đầu tiên là mạnh và giá đóng cửa ngoài dãi băng dưới của Bollinger Band. 
  • Cú giảm thứ hai (đáy thứ hai) thường có khuynh hướng nằm bên trong dãi băng dưới.
  • Đáy thứ hai được đặc trưng bởi độ biến động thu hẹp thể hiện qua dãi băng thắt dần lại.Các trader sẽ mua sau khi vượt mức kháng cự tạo bởi lần hồi phục từ đáy đầu tiên. 
  • Mục tiêu giá tối thiểu là chiều cao W tính từ điểm phá vỡ.

Lý thuyêt của Bollinger, tác giả tạo ra chỉ báo Bollinger Band

Ví dụ với HAG vào tháng 12.2017. Mẫu hình W xuất hiện với đáy 1 nằm bên ngoài dải băng và đáy 2 nằm bên trong dãi băng. Đó là dấu hiệu mà trader nên theo dõi về khả năng hình thành mẫu hình W. điểm mua là khi giá breakout đỉnh tạo bởi lần hồi phục từ đáy 1.

Bạn có thể suy luận ngược lại cho mẫu hình hai đỉnh hay chữ M. Thậm chỉ là mẫu hình ba đỉnh hoặc ba đáy.

Ví dụ sau là về VCB với đỉnh 1 nằm ngoài dãi băng và đỉnh 2 và đỉnh 3 nằm bên trong dãi băng.

2. Giao dịch với mẫu hình vai đầu vai

Mẫu hình lý thuyết của Bollinger 

Chúng ta thấy gì từ mẫu hình chuẩn:

  • Đỉnh vai trái thường nằm bên ngoài dải băng.
  • Đầu có thể nằm bên ngoài hoặc dính vào dãi băng trên dưới.
  • Vai phải thường bám sát dãi băng dưới và dưới dãi băng trung tâm.

Nói chung, đoán đỉnh khó hơn bắt đáy vì đỉnh thường hình thành lâu hơn so với đáy. 

VN-Index vào năm 2018 cũng được nhiều người nghĩ về kịch bản vai đầu vai. Chúng ta thấy, vai trái và đầu chạy sát dãi băng ngoài nhưng vai trái gần như nằm dưới dãi băng trung tâm.

Đọc thêm

Hướng dẫn giao dịch theo Bollinger Band như một Pro Trader

Trả lời