Góc nhìn sóng elliott: Vì sao Bitcon có thể chạm mức 4,000-5,000 USD/oz

Nhà phân tích sóng Elliott Grega Horvat vừa mới public video đếm sóng Elliott về Bitcoin như sau

Mô hình sóng Elliott cho thấy sự hiệu quả trong việc dự đoán chuyển động của Bitcoin. Vào ngày thứ 5 tuần trước, tôi đã cảnh báo về sự đổ vỡ của của Bitcoin tại mức kháng cự 7,500 USD. Hiện nay Bitcoin đã giảm mạnh về 6,400.

Mô hình Double Zigzag trong kênh giá là nguyên nhân khiến Bitcoin giảm điểm.

Thánh Peter Brandt  cũng có bài viết với tựa đề: “Peter Brandt’s Long Term Perspective on Bitcoin Charts (Góc nhìn dài hạn về Bitcoin của Peter Brandt)” cho rằng đang có sự lặp lại (fractal) giữa thời điểm 2018 và 2014-2015. Nếu như thời điểm tháng 7.2018 là đỉnh số 9, khả năng Bitcoin sẽ giảm thêm khoảng 10 tháng kể từ đỉnh này (tức phải ít nhất đến tháng 5.2019 mới tạo đáy).

Bitcoin có thể giảm về vùng 2,823 theo nhận định của Peter Brandt

Trả lời