Video hài hước về Bitcoin: xem không thể nhịn nổi cười

Bức tranh chân thật nhất về thị trường Bitcoin lúc này. Càng kiên trì bám trụ, càng chết

Cú trượt ngã của giá Bitcoin là như thế này

Còn đây là cảm xúc khi trade Bitcoin…Nó xanh thì mình xanh lơ luôn

Hít Le nói gì về Bitcoin..Bán hết cho tao

Trả lời