Dinapoli, tuyệt kỹ sử dụng Fibonacci đỉnh cao dễ học, dễ sử dụng

Fibonacci là công cụ rất cơ bản để tìm ra các điểm hỗ trợ và kháng cự. Joe Dinapoli, một trader và tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng đã có hướng dẫn rất hay về cách sử dụng  Fibo, và được gọi là các mức Dinapoli.

Các mức Dinapoli được ông sáng tạo ra vào những năm 1980 và là một trong ba chỉ báo của ông được sử dụng phổ biến nhất.

Theo đó, ông loại bỏ gần như tất cả các công cụ Fibonacci Arc, Fibonacci Circles, Fibonacci Fans, Fibonacci Times Counts...CHỈ SỬ DỤNG DUY NHẤT FIBONACCI RETRACEMENT và Fibonacci Expansion

Tuy nhiên, trong đó ông cũng loại bỏ các con số và chỉ sử dụng 4 con số: 0.382; 0.618; 1; 1.618

Gần như Dinapoli sử dụng nhiều ở hai con số Fibo chính là 0.382 và 0.618 cho Finonacci Retracement

Trong đó, các con số Fibnode là

F3=B-0.382 (B-A)  chính là tỷ lệ Fibo Retracement 38.2%

F5=B-0.618 (B-A) chính là tỷ lệ FIbo Retracement 61.8%

Sử dụng ba con số 0.618; 1 và 1.618 là FIbonacci Expansion

Trong đó, công thức tính các điểm mục tiêu giá là

OP=B-A+C  Chính là tỷ lệ FIbo Expansion 1

COP=0.618 (B-A)+ C:  Chính là tỷ lê Fibo Expansion 0.618

XOP= 1.618 (B-A)+C: Chính là tỷ lệ Fibo Expansion 1.618.

Cách tạo ra các Mức Dinapoli như sau: Đó chính là vùng hội tụ của các COP, OP, XOP hoặc các Fibnode ở gần nhau. Nó gần giống như khái niệm Fibonacci Cluster (Tâp  Hợp FIbonacci). Các Mức Dinapoli tạo ra các điểm đảo chiều rất tốt nếu kết hợp với các ngày đảo chiều chiêm tinh.

Nếu có 2 điểm điều chỉnh, thả các Fibonacci Retracement như hình sau. Các mức Dinapoli chính là điểm hội tụ của F5 và F3 hoặc F5 và 1

Ứng dụng trực tiếp cho VN-Index nhưng theo kịch bản các swing giảm giá như sau. Chúng ta sử dụng các điểm 0,1,2,F như hình dưới. Sự hội tụ của tỷ lệ Fibonacci 38.2% (màu đỏ) và 0.61% (màu đen) chính là mức Dinapoli. Tương ứng vùng giá từ 1,005-1,011

Ngoài ra, chúng ta còn biết mức 1,011 chính +3 ATR so với MA50 ngày. Nếu tôi sử dụng thêm một công cụ Fibonacci khác là tỷ lệ 78.6% (màu xanh) của một khung dao động gần hơn cũng hội tụ tại đậy. Điều đó cho thấy vùng 1,011 là kháng cự mạnh.

Nếu 1,011 bị vượt qua, vùng Dinapoli tiếp theo là 1,080 được tạo bởi Fibacci 61.8% và điểm 1

Nếu có 3 điểm điều chỉnh, chúng ta sử dụng Fibonacci như hình dưới

Xem thêm về cách sử dụng FIbonacci với sóng ELliott

Fibonacci- Vũ khí quyền năng của các nhà giao dịch sóng Elliott

Trả lời