Vàng xuất hiện tín hiệu bán theo mẫu hình sóng tam giác

Trên đồ thị H4, tôi nhìn thấy sự xuất hiện của mẫu hình Elliott dạng sóng tam giác. Chú ý, giá đã phá vỡ cạnh dưới của đường xu hướng (b) và (d), sau đó quay trở lại kiểm tra đường xu hướng này (pullback). Cây nến dạng Pin Bar xuất hiện cho thấy giá … Đọc tiếp Vàng xuất hiện tín hiệu bán theo mẫu hình sóng tam giác