AUD/USD: Cây Pin Bar giảm giá xuất hiện

Trong phân tích đồ thị ngày, cây Pin Bar xuất hiện ngay tại đường kháng cự của kênh giá trên. Điều này mở ra khả năng giảm điểm trở lại của AUD/USD

Thực sự, trong phân tích nên, có hai mẫu hình nến mà tôi tin cậy nhất là “Engulfing” và “Pin Bar”

Đọc thêm về cách giao dịch theo Pin Bar

Bí quyết giao dịch Pin bar đuôi dài của Nial Fuller: đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để đi theo trend

Khi AUD/USD giảm giá, vàng sẽ giảm giá trở lại

Vàng xuất hiện tín hiệu bán theo mẫu hình sóng tam giác


[Update ngày 10/10/2018] AUD/USD giảm điểm mạnh sau khi có cây Pin Bar. Hoàn thành mẫu hình Triple ZIgzag trong kênh giá.

Trả lời