Cập nhật sóng Elliott cho S&P500: Nỗi e sợ FOMO

Trên đồ thị 30 phút, các phiên tăng giá từ đáy ngày 26.12.2018 được xem như là các chuyển động ngược xu hướng chính. Mẫu hình sóng Elliott ở đây được đánh nhãn là (a) -(b)-(c) trong sóng ii (vòng tròn). Đây là dạng sóng zigzag trong kênh giá, là mẫu hình tuyệt vời để giao dịch theo xu hướng chính. Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn giao dịch về mẫu hình này trong cuốn sách HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT

 

Trên đồ thị khung thời gian 240 phút, chúng ta vẫn đang chờ đợt sóng giảm iii (vòng tròn). Mục tiêu giá của sóng ii (vòng tròn) là 2,525 hoặc 2,600.

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, vùng 2,600  trước đây là hỗ trợ mạnh thì nay sẽ trở thành kháng cự mạnh

“Phù Thủy” Mark Minervini và “Thánh” Peter Brandt nói gì sau phiên giao dịch tăng 1,000 điểm của Dow Jones: “Deat Cat Bounce”

Trả lời