Hướng dẫn toàn diện về mẫu hình Hai Đáy (W) của William O’Neil

3 mẫu hình cơ bản được William O’Neil thường xuyên sử dụng là:

1.Chiếc Cốc-Tay Cầm.

Xem tại đây: 

Hướng dẫn toàn diện và đầy đủ về mẫu hình chiếc cốc -tay cầm của William O’Neil

2. Mẫu Hình Nền Giá Phẳng.

Xem tại đây: 

Hướng dẫn toàn diện về Nền giá phẳng (flat base)

 

3. Mẫu Hình Hai Đáy 

  • Trông giống như chữ “W” bị nghiêng. 
  • Thường xuất hiện khi thị trường chung khá biến động (choppy market).
  • Mẫu hình này thường tạo nên sóng tăng giá mạnh.

Hãy chú ý cú rũ bỏ của mẫu hình W

Cú rũ bỏ: Hãy nhớ lại tay cầm trong mẫu hình chiếc cốc-tay cầm loại bỏ các nhà đầu tư yếu như thế nào? Bạn cũng có khái niệm tương tự như vậy ở đây, nhưng lại ở vị trí khác. Theo đó, đáy thứ hai trong mẫu hình hai đáy tạo “cú móc (undercut)” so với đáy thứ nhất để tạo nên cú rũ bỏ. (Người dịch: cú móc là giá đáy thứ hai phá thủng đáy thứ nhất sau đó tăng trở lại và đóng cửa cao hơn đáy thứ nhất. Vì phần lớn những người mua ở đáy thứ nhất sẽ đặt lệnh dừng lỗ ngay ở dưới đáy thứ nhất, nên cú móc sẽ khiến các nhà đầu tư yếu này bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi. Sau đó giá tăng trở lại. Những cú móc này thường đi kèm với khối lượng lớn và là dấu hiệu cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.)

Xem thêm video hướng dẫn

CHỮ “N” ĐỒNG NGHĨA “ĐỈNH GIÁ MỚI (NEW HIGH)” NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT TRƯỚC ĐÂY, CHỮ “N” TRONG CANSLIM CÓ NGHĨA LÀ SẢN PHẨM “MỚI” NHƯNG CŨNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỈNH GIÁ 52 TUẦN MỚI. ĐỐI VỚI 3 MẪU HÌNH CƠ BẢN CỦA CHÚNG TA: CHIẾC CỐC-TAY CẦM, HAI ĐÁY VÀ NỀN GIÁ PHẲNG, YÊU CẦU QUAN TRỌNG LÀ CỔ PHIẾU PHẢI THIẾT LẬP HOẶC Ở GẦN ĐỈNH CAO 52 TUẦN KHI XẢY RA ĐIỂM PHÁ VỠ. ĐÓ LÀ DẤU HIỆU CỦA SỨC MẠNH VÀ GIÚP CHÚNG TA NHỚ LẠI NGHỊCH LÝ VĨ ĐẠI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

• CÁC CỔ PHIẾU THIẾT LẬP ĐỈNH CAO MỚI THƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG TĂNG GIÁ CAO HƠN.

• CÁC CỔ PHIẾU THIẾT LẬP ĐÁY MỚI THƯỜNG CÓ KHUYNH HƯỚNG TẠO ĐÁY THẤP HƠN NỮA.

VÌ THẾ, BẠN HÃY DÀNH TƯ TƯỞNG YÊU THÍCH CÁC MÓN HỜI KHI ĐI MUA SẮM TRONG SIÊU THỊ! CÒN TRÊN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU, CHỈ MUA NHỮNG CỔ PHIẾU NÀO ĐANG THỂ HIỆN SỨC MẠNH BẰNG CÁCH TIẾN SÁT ĐẾN VÙNG ĐỈNH GIÁ MỚI VÀ THIẾT LẬP ĐIỂM PHÁ VỠ TỪ NỀN GIÁ TỐT.

Ví dụ về mẫu hình hai đáy

Đầu tháng 12/2018, REE tạo điểm phá vỡ của mẫu hình hai đáy hình thành trong 11 tuần. Khối lượng tại đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất và tại vùng đáy thứ hai có phiên tăng giá mạnh. REE tăng giá 20% sau khi có điểm phá vỡ bằng khoảng trống tăng giá.

Trả lời