Sóng Elliott cho S&P500: Sóng giảm 3 đang xuất hiện

Như cảnh báo trong các bài viết trước, sự phân kỳ giữa S&P500 và Dow Jones đang là dấu hiệu để biết dấu hiệu đỉnh sóng (2) và chuyển tiếp sang sóng giảm (3).

Dưới đây là mô hình đếm sóng Elliott cho chỉ số S&P500 và Dow Jones (Dữ liệu được cập nhật đến ngày 25/3/2019).

Trên đồ thị 30 phút, chúng ta thấy rõ chi tiết cấu trúc sóng elliott bên trong như sau:

Như vậy, hiện chỉ số S&p500 đang ở trong hồi nhẹ ii (vòng tròn). Nó có thể đã kết thúc tại đỉnh 2,820 với dạng cấu trúc zigzag. Hoặc một kịch bản khác là S&P500 sẽ kiểm tra lại đỉnh 2,820 một lần nữa theo dạng sóng phẳng (Flat).

Xem chi tiết các dạng cấu trúc sóng ELliott tại cuốn sách:

Trả lời