[Phân tích sóng ELliott] EUR/USD đang trong xu hướng giảm. Mục tiêu đầu tiên 1.1176

Đội ngũ phân tích sóng Elliott của công ty EWI phân tích mô hình sóng ELliott trên đồ thị EUR/USD (khung thời gian 480 phút và 60 phút) như sau:

Chi tiết sóng Elliott trên khung thời gian H1. Đang diễn ra sóng (iii).


EUR/USD đang ở trong sóng giảm i (vòng tròn, màu green). Sóng này bao gồm năm sóng nhỏ bên trong là (i), (ii) và đang kỳ vọng diễn ra sóng (iii) (màu hồng). Mục tiêu giá của sóng i (vòng tròn, màu green) là 1.1176

Bức tranh sóng ELliot của EUR/USD rõ hơn khi nhìn trên đồ thị ngày. Hình dưới cho thấy EUR/USD đang đi vào sóng giảm 3 thuộc sóng (C) sau khi sóng (B) được xác nhận là có dạng tam giác.

[Update ngày 28/3/2019]

Khung thời gian H1 cho thấy sóng iii trong sóng (iii) đang diễn ra

Xem chi tiết về phương pháp phân tích sóng Elliott tại cuốn sách.
Trả lời