[Phân Tích Sóng Elliott] GBP/USD: Kịch bản Sóng Chéo sẽ đẩy Bảng Anh xuống mức thấp. Mục tiêu giá 1.28

Trên khung thời gian 240 phút và 60 phút, mô hình sóng ELliott của GBP/USD như sau:

Trên đồ thị ngày, tôi đang thấy kịch bản sóng chéo (Diagonal) xuất hiện. Mục tiêu giá của sóng chéo là 1.2437. Điểm mở bán là 1.2960.

[Update ngày 28/3/2019] Quả nhiên, GBP/USD đang rơi như dự kiến

Tìm hiểu về cách giao dịch theo sóng chéo ở chương 5, sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”

Trả lời