[Phân tích sóng ELliott] Vàng đã hoàn tất xong mẫu hình Triple Zigzag. Kỳ vọng giảm giá

Trên đồ thị 360 phút, mẫu hình sóng Elliott của vàng đã hoàn tất mẫu hình sóng Triple Zigzag (w)-(x)-(y)-(x)-(z). Đỉnh (z) đúng ngay vạch Fibonacci 61.8%. Nếu điều này xảy ra, chúng ta đang chờ đợi năm sóng giảm tiếp theo của vàng.

[Update ngày 29/3/2019] Ngày 28/3/2019, giá vàng giảm mạnh hơn 20 USD/oz đúng như kỳ vọng mẫu hình Triple Zigzag. Trên khung thời gian ngày, mô hình sóng Elliott cho thấy tiềm năng giá vàng giảm về 1262 hoặc 1219. Đây là các tỷ lệ Fibonacci 1 lần hoặc 1.618 lần của sóng c (vòng tròn) so với sóng a (vòng tròn).

Tìm hiểu mô hình sóng Triple Zigzag tại cuốn sách

Trả lời