[góc bạn đọc] Câu chuyện phía sau sóng chéo của VN-Index


Bài viết được chia sẻ bởi anh Trần Văn Công, broker công ty chứng khoán SSI (0904 194 417)-admin trang www.luotsongchungkhoan.net, đồng thời là bạn đọc cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”

Tôi nghĩ bạn vẫn chưa quên câu chuyện sóng chéo của VN-Index do anh Trần Văn Công đề cập.

Vâng, VN-Index đã diễn ra theo kịch bản sóng chéo và tiến về mục tiêu giá 960 điểm. Anh Trần Văn Công tiếp tục chia sẻ quan điểm về việc đếm sóng như hình dưới. Theo đó, sóng (2) đang có dạng Zigzag. Khả năng sóng (2) sẽ bị kháng cự bởi gap và giảm điểm. Đây cũng có thể coi là mẫu hình cú nhảy của con mèo chết (Dead Cat Bounce).

Kết quả hình ảnh cho dead cat bounce
Mô hình Dead Cat Bounce

Trên đồ thị tuần, nên nhớ chúng ta vẫn đang có phân kỳ ẩn giảm giá giữa VN-Index với RSI.

Sóng Zigzag là một trong những mẫu hình tin cậy để giao dịch được đề cập ở Chương 2 cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”.

Trả lời