[Phân tích sóng elliott] GBP/JPY đang có sóng zigzag trong kênh giá. Kỳ vọng giảm về 144.14

Sóng Zigzag trong kênh giá là một trong những mẫu hình sóng elliott ưa thích của tôi. Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết kỹ thuật giao dịch của sóng zigzag trong kênh giá tại cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”.

Trên đồ thị H1, GBP/JPY đang có sóng Zigzag trong kênh giá ở sóng 4 (vòng tròn, màu đỏ). Mục tiêu giá sau khi phá vỡ kênh là 114.14.

Trên khung thời gian 240 phút, bức tranh tổng quan về sóng Elliott cho thấy khả năng GBP/JPY sẽ giảm về mức thấp hơn theo sóng (c). Mục tiêu có thể là 143.Trên đồ thị ngày, vùng giá hỗ trợ là 141. Sóng hiệu chỉnh dạng zigzag có sóng (c) nên tìm thấy hỗ trợ quanh vùng fibonacci 38.2%.

Trả lời