[Góc bạn đọc sóng elliott] VN-Index đang hình thành sóng Triple Zigzag. Kỳ vọng giảm


Bài viết được chia sẻ bởi anh Trần Văn Công, broker công ty chứng khoán SSI (0904 194 417)-admin trang www.luotsongchungkhoan.net, đồng thời là bạn đọc cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott”

Trong bài viết trước, anh Trần Văn Công đánh giá sóng (2) sẽ có dạng Double Zigzag. Tuy nhiên, diễn biến trên khung thời gian H1 cho thấy, chỉ số VN-Index đã hình thành dạng sóng hiệu chỉnh Triple Zigzag ở sóng (2). Điều đáng chú ý là loại sóng zigzag này đang nằm trong một kênh giá. Việc VN-Index phá thủng đường dưới của kênh giá chỉ ra tín hiệu bán theo sóng (3), là sóng giảm mạnh.

Hành động giá của VN-Index rất đặc trưng cho một bulltrap hoặc nổ lực hồi phục thất bại. Theo đó, giá tăng nhưng thanh khoản thấp cho thấy lực mua yếu ớt.

Trên đồ thị ngày, chỉ số VN-Index đang có mục tiêu giá của sóng (3) là 856 điểm. Đó cũng là đường xu hướng nối đáy tháng 7/2018, đáy tháng 11/2018 và đáy tháng 12/2018.

Để biết cách giao dịch theo sóng Triple Zigzag, vui lòng đọc chương 2 của cuốn sách sau:

Trả lời