[Slide] Cách giao dịch theo xu hướng và tìm kiếm đảo chiều bằng MACD.

Chỉ cần hai đồ thị sau, bạn sẽ hiểu quy tắc giao dịch dựa trên MACD

  1. Giao dịch theo sau xu hướng
  • Sau một giai đoạn nén (squeeze), giá giảm kiểm tra lại đáy cũ, chạm vào dãi băng dưới của Bollinger Band.
  • Sau đó, bật tăng chạm vào dãi băng trên của Bollinger Band. Có thể mua theo điểm breakout
  • Mua thêm nếu như giá pullback và bật lên từ MA20 (điểm giữa của Bollinger Band).

Hình ảnh ngược lại cho xu hướng giảm.

2. Tìm kiếm đảo chiều.

  • Trước khi tạo đỉnh và phân kỳ với MACD Histogram. Giá thường kiểm tra đường giữa của Bollinger band và tạo ra ba điểm 1-2-3 như hình. Lưu ý, giá đóng cửa tại điểm số 3 thường không nằm ngoài dãi băng Bollinger Band.

Trả lời