NTL qua góc nhìn sóng Elliott và phương pháp SEPA của phù thủy Mark Minervini

Phương pháp SEPA của phù thủy Mark Minervini về cơ bản giống như phương pháp CANSLIM của William O’Neil. Tuy nhiên, Mark Minervini có sự điều chỉnh bổ sung cho triết lý của William O’Neil. Theo đó, Mark chú ý đến sự bất ngờ tích cực trong tăng trưởng lợi nhuận và doanh số.

Theo thống kê của William O’Neil, 75% các siêu cổ phiếu thường bộc lộ sự tăng trưởng vượt trội và sự tăng tốc trong doanh số, EPS, lợi nhuận biên cải thiện ngay trước khi có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất. Mark Minervini bổ sung rằng, nếu chúng ta không nhìn thấy điều này, doanh nghiệp buộc phải có những thông tin rất tốt về hoạt động kinh doanh khi giá chạy. Nói cách khác, giá chạy đồng nghĩa với sự bùng nổ của lợi nhuận.

NTL không có sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh số và lợi nhuận trước đợt sóng đầu tháng 11/2019. Hãy nhìn một số thống kế về NTL

 • Tăng trưởng doanh số 3 năm gần nhất: 36.28% (trên 25%, đạt)
 • Tăng trưởng doanh số năm 2018: 147.65% (đạt).
 • Tăng trưởng doanh số quý 4/2018: 624.91%.
 • Tăng trưởng EPS cơ bản 3 năm: 5.41% (không đạt, vì dưới 25%)
 • Tăng trưởng EPS cơ bản năm 2018: 12.59%. (không đạt).
 • Tăng trưởng EPS quý 4/2018: 105.45% (đạt).
 • Biên lợi nhuận ròng năm 2018 là 13.84%, giảm mạnh so với mức trên 30% của năm 2017 và thấp nhất trong 4 năm gần đầy ( không đạt).
 • ROE=10.42 % (dưới tiêu chuẩn 17%)

Như vậy, NTL không hề có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận và tăng trương EPS theo năm cũng ở mức thấp. NTL chỉ có dấu hiệu của sự bùng nổ bởi tăng trưởng EPS quý 4/2018 tăng 105.45%.

Nhưng phần quan trọng nhất của NTL là sự bất ngờ tích cực trong kế hoạch kinh doanh năm 2019. Theo số liệu được đăng tải trên website của doanh nghiệp vào ngày 2/4/2019, NTL đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 295 tỷ đồng, tăng 132% so với kết quả năm 2018. Kế hoạch doanh thu 810 tỷ đồng, tăng 13.44%.

Như vậy trong khi tăng trưởng doanh thu không lớn 13.44% nhưng lợi nhuận trước thế tăng đến 132%, điều này cho thấy biên lợi nhuận sẽ tăng mạnh khi doanh nghiệp giải phóng tồn kho ở dự án Bắc Quốc Lộ 32.

Mark Minervini rất chú ý đến sự bất ngờ tích cực trong hướng dẫn lợi nhuận của doanh nghiệp (kế hoạch kinh doanh) vì nó cũng quan trọng không kém gì báo cáo tài chính của doanh nghiệp. [Xem thêm bài viết sau về case study của HBC và HPG]

Một siêu cổ phiếu hình thành khi có những yếu tố bất ngờ tích cực. Đây chính là cách mà nhiều mô hình định lượng ở phố Wall tìm kiếm dấu hiệu mua.

Tôi còn nhớ khi bắt được HBC vào năm 2016, đó là một cổ phiếu hạng trung với ROE chỉ tầm 10%, tăng trưởng lợi nhuận ì ạch, mỗi năm chỉ lãi tầm vài chục tỷ đến trăm tỷ. Nhưng tại đại hội cổ đông năm 2016, khi ban lãnh đạo đặt ra kế hoạch kinh doanh tăng 300%, HBC thực hiện cú lột xác trở thành một cổ phiếu tăng trưởng.

Để hiểu rõ hơn về tác động bất ngờ của hướng dẫn lợi nhuận và chu kỳ biến một cổ phiếu giá trị thành một cổ phiếu tăng trưởng, vui lòng đọc thêm cuốn sách

Một yếu tố quan trọng khác là nhà đầu tư lớn Nguyễn THị Mai tích lũy cổ phiếu đã làm cho giá NTL tăng vọt.

 • Ngày 13/8/2018, tỷ trọng nắm giữ của bà Mai là 1.82%>
 • Ngày 11/10/2018, Bà Mai trở lai vai trò cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 5.22%. (NTL BẮT ĐẦU SÓNG TĂNG GIÁ TỪ 9 LÊN 20)
 • Ngày 23/11/2018, tỷ trọng nắm giữ của bà Mai là 13.16%.
 • Đến ngày 8/4/2019, tỷ trọng của bà Mai là 18.14%

Đây chính là chữ I của NTL. Một siêu cổ phiếu phải có cổ đông lớn mua vào.

Trên đồ thị, NTL đã hình thành Hình Mẫu Xu Hướng (Trend Template) với đường MA200 ngày dốc lên ít nhất trong 5 tháng. Ngày 2/4/2019, NTL tăng trần với đột biến khối lượng lớn bên trong nền giá phẳng (flat base), thu hút các nhà đầu tư thông minh dưa trên kế hoạch kinh doanh lạc quan năm 2019. Đây là nền giá số 2.

Ngày 12/4/2019, NTL hoàn thành TƯ THẾ SQUAT VÀ BẬT DẬY. Với vùng giá mua hợp lý là 20-21, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh dừng lỗ ở 18-19. Cá nhân tôi nâng lên 20 cho lần nhồi lệnh thứ ba ở giá 21.

Dưới góc nhìn sóng Elliott, NTL đang hoàn tất mẫu hình sóng phẳng (flat) ở sóng (4) màu xanh và chuyển tiếp sang giai đoạn tăng giá theo sóng tăng (5). Khả năng giá mục tiêu nằm ở 28-29.

Cấu trúc của sóng (2) là sóng hiệu chỉnh kết hợp W-X-Y. Trong đó sóng W có dạng Zigzag và sóng hiệu chỉnh Y có dạng tam giác (Triangle). Có sự phức tạp ở sóng nối X (có dạng zigzag), khi sóng b có dạng triangle.

Cấu trúc lý thuyết của sóng hiệu chỉnh kết hợp.

Kết quả hình ảnh cho sóng hiệu chỉnh kết hợp

Vui lòng xem thêm tại

Trả lời