Phân tích ANV dưới góc nhìn CANSLIM

ANV gần như đỗ các tiêu chí quan trọng của bảng đánh giá CANSLIM checklist. Trong đó, tăng trưởng EPS quý hiện tại lên tới 158%, có 4 quý liên tiếp xảy ra sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS. Tốc độ tăng trưởng EPS 3 năm gần nhất lên tới gần 6 lần. ROE cao 37% và lợi nhuận biên của doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Cổ phiếu thuộc loại cô đặc với thanh khoản khá cao.

Điều chúng ta đang cần là một chất xúc tác. Các cổ đông lớn chưa mua vào mạnh mẽ cổ phiếu ANV trong 3 quý gần nhất. Hai cổ đông lớn là ông Doãn Chi Thanh và Doãn Chí Thiên chỉ đặt mua nhẹ vài chục nghìn cổ phiếu. Riêng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và cũng là cổ đông lớn nhất Doãn Tới, tuy tăng 5% tỷ lệ sở hữu nhưng lại xảy ra vào thời điểm tháng 8-tháng 9.2018, tức vượt ra ngoài khung thời gian quan sát 3 tháng. Tuy nhiên, nó vẫn nằm trong khung thời gian đánh giá khác là 3 quý. Vì vậy, tôi đánh giá tiêu chí này ở mức trung tính.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 700 tỷ đồng, tăng nhẹ 18% và chưa phải là đột biến.

Diễn biến trên đồ thị ngày 19/4/2019, thời điểm công bố báo cáo kinh doanh quý 1/2019 cho thấy ANV giảm giá với thanh khoản lớn bất thường mặc dù EPS quý 1 tăng gấp 1.6 lần. ANV đang thất bại đúng tại mức giá pivot 27.3. Điều này cho thấy ANV có khả năng giảm điểm trong vài phiên tới. Bạn nên theo dõi trong thời gian 1 tháng sau khi có báo cáo lợi nhuận đột biến để tìm kiếm cơ hội mua.

ANV nên được đưa vào tầm ngắm với mẫu hình VCP (Độ Biến Động Thu Hẹp).

Điểm trừ ở đây là ANV không có Hình Mẫu Xu Hướng (Trend Temlate) với đường MA200 ngày bị phẳng ra. Tuy nhiên, bạn có thể chờ khi giá vượt qua ngưỡng pivot để đánh giá lại Hình Mẫu Xu Hướng.

Để hiểu rõ ý nghĩa các bước phân tích CANSLIM, vui lòng đọc bộ sách sau

Trả lời