[Phân tích sóng elliott] EUR/USD tiếp tục giảm

Trên đồ thị H4 của EUR/USD, mô hình sóng Elliott kỳ vọng giảm giá bởi sự kháng cự theo: (1) đường trên của kênh giá. (2) đường MA120.

Tín hiệu sell xuất hiện tại 1.1237 khi có mẫu hình Dellphic Sell. Tương ứng sóng iv được hình thành. Kỳ vọng EUR/USD giảm theo sóng v. Mục tiêu là đường dưới của kênh giá (ước khoảng 1.1157).

Ở đồ thị trên, lệnh dừng lỗ ban đầu là 1.1262. Tôi thực hiện kéo lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn khi giá đã giảm đủ 1R (tức 1 lần rủi ro ban đầu).

Tìm hiểu phương pháp giao dịch theo sóng Elliott tại cuốn sách:

Trả lời