[phân tích sóng elliott] Giá vàng nên về 1250 trước khi tạo đáy.

Sóng E trong mô hình sóng Elliott của giá vàng nên ở mức 1250. Đó là mức giá tôi đang nghĩ tới cho giá vàng, khi EUR/USD cũng đang ở trong xu hướng giảm.

Báo cáo COT cho thấy vị thế mua vẫn còn ở mức cao. Để giá vàng tạo đáy, vị thế mua của các Small Trader phải giảm về mức thấp hơn. Do đó, không gian cho việc giảm giá vàng còn lớn.

Trả lời