“Bán Tháng 5 và Đi Xa”- Những Cảnh Báo Từ Sóng Chéo và Ngày Đảo Chiều Chiêm Tinh

Sell In May and Go Away (Bán Tháng 5 và Đi Xa)” là câu sấm truyền trên phố Wall. Liệu năm nay có đúng?

Đối với tôi, mọi câu châm ngôn, kinh nghiệm cần được xác nhận bởi hành động giá. Giá là người lãnh đạo của nhà đầu tư, nhà giao dịch. Thực tế, SP500 đang xuất hiện mẫu hình sóng chéo (diagonal) trong sóng Elliott hay còn gọi là cái nêm hướng lên (rising wedge).

Đã được cảnh báo bởi nhà phân tích chiêm tinh tài chính Raymond Merriman, vùng thời gian đảo chiều là 26/4-6/5/2019. Mức đỉnh ngày 24/4/2019 là 2940, cũng nằm rất sát thời gian đảo chiều. Nếu có hy vọng, giá sẽ kéo lên trong vài ngày tới và tiếp tục kiểm tra cạnh trên của sóng chéo một lần nữa. Nhưng tôi cho rằng, lợi nhuận tiềm năng là rất thấp so với rủi ro giảm giá nếu như kịch bản sóng chéo diễn ra. Vì thế tôi ưu tiên tập trung an toàn trong đợt này.

Tôi muốn bạn nhìn kỹ hơn vào Put Call Ratio, một chỉ báo tâm lý thị trường. Hiện tại nó đang hình thành một Bullish Wedge, giống hệt như hồi tháng 10/2018. Put Call Raio hiện đang ở vùng 0.61, nếu tăng lên là dấu hiệu tạo lập đỉnh.

Giống hệt như hồi tháng 10/2018, tôi đang nhìn thấy độ biến động CBOE Volatility Index cũng đang hình thành cái nêm, với độ biến động thấp hơn tương ứng với thời điểm tháng 10/2018 và đầu năm 2018.

Dường như có một sự bình yên trước cơn bão khiến chúng ta dễ bị mất cảnh giác.

Để hiểu về cách thức giao dịch theo sóng chéo, vui lòng đọc cuốn sách

Trả lời