[Phân tích sóng ELliott cho SP500] Sóng chéo có thể thất bại nhưng vẫn còn rủi ro điều chỉnh.

Phiên giao dịch ngày 3/5/2019, chỉ số SP500 tăng mạnh 28.12 điểm lên mức 2945.64 điểm sau khi báo cáo NPF (non farm payroll) rất tích cực. Theo đó, 263,000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 4, cao hơn so với kỳ vọng 190,000 của phố Wall. Tỷ lệ thấp nghiệp 3.6% đạt mức thấp kỷ lục. Cổ phiếu Amazon tăng mạnh sau khi có thông tin Berkshire Hathaway của Warren Buffett sẽ mua vào.

Phiên tăng mạnh này đã cho thấy khả năng mẫu hình sóng chéo (diagonal) mà tôi đề cập trong báo cáo trước đứng trước khả năng cao bị thất bại. Nhưng trước khi trở lại phân tích mẫu hình này trên đồ thị H4, tôi muốn cung cấp góc nhìn tổng quan về TTCK Mỹ. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SÓNG ELLIOTT VÀ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG (MOMENTUM) CỦA TÔI CHƯA NHÌN THẤY RỦI RO KHỦNG HOẢNG (RECESSION HOẶC CRISIS) Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. Các chuyên gia danh tiếng mà tôi follow như Mark Minervini, IBD (Investor của William O’Neil) cũng đang đồng thuận quan điểm này.

Nền kinh tế Mỹ không phải là quá yếu để rơi vào suy thoái, và lạm phát vẫn đang đươc theo dõi, Fed không nhìn thấy rủi ro suy thoái. Ngược lại, Fed chắc chắn sẽ tung ra các gói nới lỏng định lượng nếu như nền kinh tế Mỹ yếu đi. THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ ĐANG ĐIỀU CHỈNH. ĐIỀU CHỈNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MUA, THỊ TRƯỜNG TĂNG GIÁ VẪN ĐANG TIẾP TỤC.

Trong ngắn hạn, các chỉ báo tâm lý thị trường đã trở nên quá nóng và chỉ số thị trường cần được làm nguội. Tuy nhiên, cơ hội mua tốt nhất là ở các cổ phiếu riêng biệt vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi tin rằng các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ và midcap sẽ là cơ hội lớn. SP500 có thể điều chỉnh 5%-8%.

Sau đây là mô hình sóng Elliott tôi đang theo dõi cho SP500. Từ tháng 1/2018 đến nay, SP500 đang hình thành mẫu hình cái loa (Megaphone) và trong ngôn ngữ sóng Elliott đó gọi được là mẫu hình TAM GIÁC MỞ RỘNG. SP500 hiện đang ở trong sóng D. Cấu trúc của sóng D bao gồm ba sóng (a)-(b)-(c). Hiện tại, SP500 đang có rủi ro kết thúc sóng (a) bởi mô hình sóng chéo mà tôi đề cập trong các báo cáo trước để chuyển sang sóng giảm (b), trước khi tiếp tục tăng giá theo sóng (c). TÔI CHƯA NHÌN THẤY RỦI RO SUY THOÁI CHO TTCK MỸ Ở HIỆN TẠI, NHƯNG ĐIỀU CHỈNH ĐANG LÀ ĐIỀU HOÀN TOÀN CÓ KHẢ NĂNG LỚN SẼ XẢY RA.

Bây giờ, tôi chuyển sang khung thời gian H4 để quay trở lại với mẫu hình sóng chéo mà tôi đang phân tích.

Việc giá không thủng MA20 ngày tương đương MA120 trên đồ thị H4 (đường màu green-xanh lá cây), cho thấy khả năng cao giá sẽ tiếp tục tăng trở lai và vượt đỉnh cũ vào ngày 24.4.2019. Kinh nghiệm giao dịch của tôi theo mẫu hình sóng chéo cho thấy, dấu hiệu này báo hiệu khả năng cao mẫu hình bị thất bại. Tuy nhiên cần nói rõ rằng, mẫu hình sóng chéo được xác nhận bị thất bại khi đỉnh cũ bị vượt. Nếu giá bất ngờ giảm trở lại trong tuần tới, mẫu hình sóng chéo vẫn còn tác dụng. Dẫu vậy, kinh nghiệm của tôi khi MA120 ngày không bị phá thủng thường tạo ra lực hỗ trợ để vượt đỉnh.

Khả năng sau khi vượt đỉnh (nếu có) chưa xác nhận giá sẽ tăng tiếp. Rủi ro điểu chỉnh vẫn còn khi giá đã hoàn tất đủ năm sóng từ -i đến -v trong thời gian từ 11/3/2019 đến nay.

Tìm hiểu mô hình phân tích sóng ELliott tại cuốn sách

Trả lời