[Bloomberg] Bộ Tài Chính Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ.

Chính quyền Trump cho biết sẽ mở rộng dành sách theo dõi các quốc gia thao túng tiền tệ vào danh sách tháng tới và Việt Nam là cái tên vừa được nhắc tới vào ngày thứ 5.

Bloomberg cho biết có 8 cái tên mới được xuất hiện, nâng tổng số các quốc gia trong danh sách theo dõi từ 12 lên 20. Những cái tên mới trong đợt này là NGa, Thái Lan, Indonedia, Việt Nam, Ireland hoặc Malaysia. Tất cả các quốc gia này đều đang có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Một trong ba tiêu chuẩn để liệt vào danh sách Thao Túng Tiền Tệ là thặng dư thương mại với mỹ trên 2% GDP.

Nguồn: Bloomberg

Trả lời