Giá dầu có thể trở lại mức 64 USD theo dạng sóng tam giác.

Trên đồ thị của giá dầu, tôi đang nhìn thấy dạng sóng tam giác (triangle) xuất hiện ở vị trí sóng b. Điều này mang tới kỳ vọng giá dầu sẽ trở lại mức 64.

Giá dầu đang bị ảnh hưởng mạnh bởi cuộc họp Trung-Mỹ liên quan đến vấn đề thương mại. Nếu như giá dầu tăng, khả năng đó là một kết quả tốt đẹp của cuộc họp Trung-Mỹ.

Bên cạnh đó, việc Mỹ cấm vận Iran và Venezuela, cũng như nguồn cung dầu bị gián đoạn ở Nigeria và Libya sẽ hỗ trợ cho giá dầu.

Ả Rập Xê Út vẫn đang lưỡng lự trong việc bổ sung thêm nguồn cung dầu vì lo ngại giá dầu sẽ sụp đổ.

Xem hướng dẫn tại cuốn sách

Trả lời