Vàng có thể rớt trở lại 1240-1250 nếu đàm phán Mỹ-Trung tốt đẹp

Trên đồ thị của giá vàng, tôi thấy giá vàng đã thất bại tại ngưỡng quan trọng 1288. Giá vàng sau khi vượt qua đôi chút để hình thành mẫu hình Hai Đáy nhưng cuối phiên lại bị đạp xuống. Sự thất bại này nằm ngay đường trên của kênh giá song song. Điều này dự báo giá vàng sẽ giảm trở lại.

Nếu đàm phán Mỹ-Trung tốt đẹp, khả năng giá vàng rớt về 1,240-1250.

Trả lời