[Nhà đầu tư Canslim] TNG đang tiến gần đến điểm pivot theo mô hình Hai Đáy

Trên đồ thị của TNG, khả năng mẫu hình Hai Đáy (W) đang hình thành. Nền giá này đã hình thành trong 10 tuần, độ sâu 15% và điểm pivot là 24.2, Mức giá hiện tại của TNG đang là 22.4.

Chú ý, TNG có khoảng trống Gap trước khi hình thành mẫu hình Hai Đáy. Khoảng trống này đang tạo ra hỗ trợ cho TNG tại đáy ngày 6/5/2019.

Tính từ đỉnh tháng 3/2019, chỉ số VN-Index giảm 6.3%. Theo hướng dẫn của William O’Neil các cổ phiếu nào có mức giảm trong tầm 1.5-2.5 lần (tương ứng gần 16%) so với chỉ số thị trường chung là bình thường. Vì thế, độ sâu 15% của TNG là bình thường”.

Cổ phiếu dệt may được đánh giá là dòng được hưởng lợi từ các hiêp định thương mại như EVFTA và Chiến Tranh Thương Mại Trung-Mỹ.

Vào đầu tháng 3.2019, các thành viên của cộng đồng Chiemtinhtaichinh đã mua TNG và chốt lãi thành công khi cổ phiếu này đạt tiêu chí CANSLIM và breakout mẫu hình chiếc cốc-tay cầm. Xem lại bài viết.

Như vậy, với mẫu hình Hai đáy đang hình thành nằm trên mẫu hình CHiếc Cốc-Tay Cầm, tôi đánh giá đây là Nền Giá Chồng Trên Nền Giá và TNG chỉ mới đang ở nền giá số 2.

Các đặc điểm CANSLIM của TNG vẫn không thay đổi. Báo cáo tài chính quý 1/2019 vào ngày 12/4/2019, đúng đỉnh điểm giữa của mẫu hình W, cho thấy có mức tăng trưởng lên đến 72%.

Theo hướng dẫn của phù thủy Mark Minervini, trong vòng 1 tháng kể từ ngày doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính tích cực, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội mua.

TNG vẫn còn tiềm năng tăng trưởng khi chuẩn bị đưa vào sử dụng hai nhà máy mới, và tăng công suất hoạt động lên 30%. Theo đó, nhà máy may Đồng Hỷ sẽ được đưa vào sử dụng vào quý 3.2019 và nhà máy Võ Nhai sẽ đưa vào hoạt đông trong quý 2.

Năm 2019, TNG có kế hoạch lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng, tăng gần 16% năm so với năm 2019.

Hiện TNG sở hữu 11 chi nhánh may, 2 chi nhánh sản xuất hàng may mặc phụ trợ với tổng số 220 chuyền may. Công ty đặt mục tiêu tăng lên 250 chuyền may vào năm 2020, giảm tỷ trọng hàng CMT (thuần túy gia công), tăng tỷ trọng FOB từ đó cải thiện biên lãi gộp. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển thêm mảng ODM (tự thiết kế và sản xuất) với thương hiệu TNG Fashion có biên lãi gộp cao, khoảng 30%-40%.

Trả lời