[Phân tích sóng Elliott] Bitcoin vẫn còn nhịp giảm theo sóng C về 6,500.

Mô hình sóng Elliott cho thấy khả năng Bitcoin hình thành sóng hiệu chỉnh dạng Flat. Điều này giảm ý sóng C sẽ đưa Bitcoin trở lại mức đáy cũ 6,500.

Quan điểm dài hạn của tôi là Bitcoin vẫn còn tăng, nhưng anh em hãy thận trọng với nhịp giảm này.

Trả lời